Adobe After Effect

Khóa học Adobe After Effect – Kỹ Xảo Điện Ảnh

Khóa học Adobe After Effect – Kỹ Xảo Điện Ảnh Mục Tiêu Khóa Học Adobe After Effect – Kỹ Xảo Điện Ảnh tại Graphic Design Khoá học trang bị đầy đủ kiến thức về phần mềm, ứng dụng các hiệu ứng trong After Effect để diễn hoạt hình ảnh, thiết kế TVC quảng cáo sản phẩm, giới